Een scootmobiel blijkt nogal eens betrokken te zijn bij een ongeluk. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Veiligheid NL. In 2015 zijn in totaal 2700 mensen behandeld op de spoedeisende hulpafdeling van ziekenhuizen na een ongeval waarbij een scootmobiel betrokken was.

Stichting Veiligheid NL verrichtte onderzoek naar het aantal scootmobiel ongevallen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het grootste aantal ongevallen (20 procent) werd veroorzaakt doordat de wielen ongelijk kwamen en de scootmobiel kantelde. Aanrijdingen door anderen waarbij de bestuurder gewond raakte was in 16 procent van de gevallen de oorzaak. In respectievelijk 15 en 14 procent van de gevallen was de berijder zelf schuld door respectievelijk een botsing te veroorzaken of door het maken van een bedieningsfout.

De veiligheid van scootmobielen is onderwerp van discussie in de maatschappij. Aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) zijn onlangs Kamervragen gesteld over de veiligheid van scootmobielen met drie wielen versus vijf wielen. Momenteel voert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een diepteonderzoek uit naar de verschillende scootmobiel ongelukken om meer inzicht te krijgen in de oorzaken. Op basis daarvan kunnen conclusies getrokken worden onder meer over de vraag of een scootmobiel standaard drie of vijf wielen zou moeten hebben.

Al eerder kwam de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen met cijfers. Naar aanleiding daarvan pleitte de organisatie om scootmobielrijders een rijvaardigheidscheck te laten doen en die proef periodiek te laten herhalen. Bestuurders van scootmobielen zijn vanwege hun gezondheid minder vaardig en krijgen een scootmobiel vaak op advies van een arts. Een periodieke check of de betrokken bestuurder in staat is de scootmobiel goed te besturen is volgens de Maatschappij een logisch gevolg.