In het kader van het Energieakkoord zoekt TNO naar oplossingen om woningen en bedrijfspanden energieleverend te maken zonder aan leefbaarheid en gezondheid in te boeten. Het onderzoeksinstituut doet dat in samenwerking met diverse partners. Door zo’n samenwerking is het gelukt om het overschot dat bij energie producerende gebouwen kan ontstaan lokaal en zonder verliezen op te slaan in werkende warmtebatterijen.

Gebouwen die energie produceren door zonnepanelen wekken vaak meer duurzame energie op dan op dat moment gebruikt kan worden. Het overschot dat deze energiepositieve gebouwen hebben kan met de nieuwe vinding van TNO ter plekke opgeslagen worden. In tijden waarin minder energie opgewekt wordt, kan de eigen opgewekte energie alsnog gebruikt worden. De warmtebatterij die TNO ontwikkelde werkt op basis van zouthydraten. Het is het eerste werkende systeem ter wereld dat zonder verlies de energie kan opslaan voor later gebruik.

De zonnecollectoren op het dak zetten het zonlicht om in warmte. Deze opgevangen warmte wordt door een dehydratatiereactie chemisch opgeslagen in zout. Als de energie nodig is, kan die weer vrijkomen door een hydratatiereactie. Het gebruikte zout is goedkoop en op grote schaal verkrijgbaar. De opslag is daarom een goedkope, compacte en lokaal toepasbare oplossing.