Voor de vijfde keer is de jaarlijkse stroomranking opgemaakt. In deze ranglijst komt naar voren hoe groen energieleveranciers zijn in vergelijking met hun collega┬┤s. De grootste energiebedrijven blijken nog steeds onderaan de lijst staan.

De stroomranking wordt ieder jaar opgemaakt na onderzoek door Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. De energiebedrijven die het meest groene aanbod hebben staan bovenaan en verder naar beneden wordt de energievoorziening steeds minder duurzaam. De best beoordeelde leveranciers leveren energie uit wind- of zonne-energie of uit duurzame biomassa. Ze hebben die energie zelf opgewekt of kopen het direct in bij de bron. De leveranciers die onderaan de lijst staan volharden in het gebruik van fossiele stroom.

In vergelijking met de lijst van vorig jaar laten de resultaten een lichte verbetering in de verduurzaming zien. Vooral kleinere, nieuwe spelers op de energiemarkt scoren zeer hoog. Echter met name de grote energiebedrijven halen die uitkomsten sterk naar beneden. Maar daarmee komt de verduurzaming in Nederland te langzaam van de grond en blijft ons land achter bij de doelstellingen die gesteld zijn naar aanleiding van de afspraken in het klimaatakkoord in Parijs. In totaal zijn 34 energieleveranciers onder de loep genomen. Daarvan scoort twee derde onder de 6.

Niet alle energiebedrijven zijn blij met de manier waarop getoetst wordt. De grote leveranciers die al jaren de markt domineren hebben een verleden met het opwekken van grijze stroom. Ondanks het feit dat deze bedrijven nu ook bezig zijn met duurzame energie wordt dat verleden wel meegeteld, volgens hen. Ook worden bedrijven die alleen stroom verkopen naast bedrijven gezet die zelf stroom opwekken, wat hetzelfde zou zijn als appels met peren vergelijken.

Overeenkomende artikelen