Minister Kamp van Economische Zaken wil met een SDE+ subsidie van 150 miljoen euro in 2017 de realisatie van tweehonderd monomestvergisters stimuleren. Met deze vergisters wordt mest omgezet in hernieuwbare energie, waarmee enerzijds groene stroom wordt opgewekt en anderzijds de uitstoot van CO2 wordt verminderd.

Een monomestvergister biedt gemiddelde voldoende stroom en gas voor ongeveer 40 huishoudens. Het is een nieuwe techniek die in andere vormen al eens eerder toegepast zijn, maar niet rendabel bleken. De monomestvergister lijkt een uitzondering. De SDE+ subsidie die minister Kamp beschikbaar stelt is tot nu toe vooral bestemd voor energie uit wind, zon en water. Met de mestvergister wordt weliswaar verhoudingsgewijs minder duurzame energie opgewekt, maar heeft als bijkomend voordeel dat de methaanuitstoot van de mest fors afneemt. De techniek draagt daardoor bij aan de vermindering van het broeikaseffect.

FrieslandCampina ziet kansen in de monomestvergister. Om de aanschaf voor boeren aantrekkelijker te maken heeft het zuivelbedrijf, dat de melk van 70 procent van de Nederlandse melkveehouders verwerkt, een coöperatie opgericht. De mestvergisters kunnen door de boeren van de coöperatie worden geleaset. FrieslandCampina neemt de opgewekte energie van hen af. Bovendien biedt de coöperatie de boer tien euro per ton verminderde CO2 uitstoot.

Overeenkomende artikelen